Danmarks Riges Grundlov (LOV nr. 169 af 05/06/1953)

Alle skal have ret til at få den hjælp de har behov for uanset hvad.

§ 75. Den der har brug for enten finansiel, sikkerhedsmæssig eller anden form for hjælp, har ret til assistance fra det offentlige, uden at skulle underkaste sig forpligtelser af nogen art.