Danmarks Riges Grundlov (LOV nr. 169 af 05/06/1953)

Det skal være en lov, at Folketinget skal holde fast på de Danske værdier. Hvis staten vil lave om på det, så må de finde et koldere land at gøre krav på.
Det er ikke muligt for Folketinget at bryde løfter.

§ 56, stk. 2. Folketinget pålægges at efterleve og understøtte danske værdier i udførelsen af deres hverv.
§ 56, stk. 3. Folketinget bindes af de løfter de har påtaget sig over for det danske samfund.