Bekendtgørelse om praktikpladsafhængigt AUB-bidrag (BEK nr. 1427 af 27/11/2017)

Alle virksomheder i Danmark bør – efter størrelse – være forpligtet til at modtage lærlinge/praktikanter, så alle er sikret en læreplads og dermed mulighed for at fuldføre deres uddannelse.

§ 1. Alle virksomheder skal have mindst én lærling eller praktikant ansat.

Stk. 2. Antallet af lærlinge eller praktikanter fastsættes ud fra virksomhedens størrelse.