Bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugeres terminaludstyr (BEK nr 1148 af 09/12/2011)

Individets ret til privatliv skal være ukrænkeligt. Derfor må individet ikke kunne samtykke til samejerskab af information af personlig karakter (billeder, video, korrespondance).

§ 3. Fysiske eller juridiske personer må ikke lagre oplysninger eller opnå adgang til oplysninger, der allerede er lagret, i en slutbrugers terminaludstyr eller lade tredjepart lagre oplysninger eller opnå adgang til oplysninger, heller ikke selvom slutbrugeren giver samtykke hertil.