Bekendtgørelse om humane væv og celler (BEK nr. 764 af 26/5/2015)

Giv os bøsser retten til at donere sæd!

§ 23. Vævscentret skal løbende påse, at en donor af væv eller celler er egnet, jf. § 18.

Stk. 2. Vævscenteret må ikke ved denne proces udelukke personer fra at donere kønsceller alene baseret på information om dennes tidligere seksualpartnere.