Bekendtgørelse om Forældres Adgang Til Barnets Terminaludstyr (BEK nr. 73 af 24/02/2018)

Forældre må ikke tjekke deres børns mobiltelefon. Der skal være en lov, som beskytter børns ret til privatliv, som forbyder forældre/værge at tjekke telefoner og andet elektronisk.

§ 1. Den eller de, der har forældremyndigheden over et barn, kan ikke kræve adgang til barnets terminaludstyr.

Stk. 2 Ved “terminaludstyr” forstås:

Et produkt eller en relevant komponent heri, der muliggør kommunikation, og som er beregnet til at blive direkte eller indirekte tilsluttet nettermineringspunkter i offentlige elektroniske kommunikationsnet.