Bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. (BEK nr. 1153 af 23/11/2006)

Cpr-numre skal være kønsneutrale.

§ 1. Enhver skal have tildelt en personnummer.

Stk. 2. 1-2 position angiver personens fødselsdag. 3-4 position angiver personens fødselsmåned. 5-6 position angiver fødselsår uden århundrede. 7-10 position er et løbenummer og tilfældigt uden at angive personens fødselsdag eller køn.