Bekendtgørelse om affald (BEK nr. 1309 af 18/12/2012)

Krav om genbrug af tøj – der bør laves – ligesom den grønne skraldespand – en affaldscontainer til tøj.

§ 38 a. Kommunalbestyrelsen skal etablere en ordning for tekstilaffald, som giver husholdningerne mulighed for at sortere.