Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (BEK nr. 107 af 12/02/2018)

Alle bør have lige ret til uddannelse, og blinde auditions bør derfor være fast procedure ved optag på videregående uddannelser.

§ 1. Studiepladser på alle landets videregående uddannelser tildeles ansøgere med adgangsgivende eksamener og på baggrund af optagelsessamtaler på den pågældende uddannelsesinstitution.

Stk. 2. Optagelsessamtaler i medfør af stk. 1. skal gennemføres uden at ansøgerens identitet afsløres. Samtalerne kan udføres digitalt eller ved fysisk fremmøde.