Bekendtgørelse af sundhedsloven (LBK nr. 1188 af 24/09/2016)

Gratis kondomer til alle drenge og mænd.

§ 70 b. Enhver mand uanset alder er berettiget til at få adgang til kondomer uden at skulle svare vederlag herfor.
Stk. 2. Sundhedsministeren træffer de nærmere bestemmelser vedrørende lovens gennemførelse.