Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

Racisme og anden chikane er fængselstrafbart fra 1/2-9 år afhængig af grovheden.

§ 266 b. Den, der offentligt eller privat fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, eller på anden måde udøver chikane mod en anden straffes med fængsel i mindst 6 måneder og indtil 9 år.

Stk. 2. Ved straffens udmåling skal der lægges vægt på udtalelsens grovhed.