Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

Folk skal have ret til at sige hvad som helst mod staten. Lige meget hvor groft. Så længe man ikke taler til en specifik person i staten (Folketinget). Der skal lyttes til alles meninger.

§ 100 a. Den, der offentligt udtaler sig om den danske stat og afholder sig fra at fremsætte sigtelser mod personer i staten, holdes straffri for disse udtalelser.