Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

Livstid burde forlænges så den lyder på 30 år, men så burde livstid også kun dømmes når forbrydelsen af loven har været mere end ekstrem.

§ 33. Den højeste tidsbestemte fængselsstraf fastsættes til 30 år.
Stk. 2. Denne straf benyttes udelukkende på forbrydelser begået under meget skærpende omstændigheder.