Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

Every human is allowed to show her/his/their naked upper body in public or on any form of media.

§ 1. Det er forbudt på eller ud til en vej eller andre steder, hvortil der er almindelig adgang, at vise uanstændig opførsel, f.eks. ved uanstændige ord eller handlinger, ved uanstændig blottelse af legemet.

Stk. 2. Blottelse af overkroppen omfattes ikke af stk. 1. og kan ikke anses som værende uanstændigt hverken i det offentlige rum eller på offentlige fora på internettet.