Bekendtgørelse af navneloven (LBK nr. 1816 af 23/12/2015)

Det burde være lovligt, frit at kunne bestemme om ens barn skal have farens eller morens efternavn eller begge dele. Selvopfundne navne er dog også lovlige men indenfor en vis ramme. Efternavnet må ikke stamme fra store kendisser eller store fimaer og organisationer. Der er et maximum på 20 bogstaver.

§ 1. De eller den, der har forældremyndigheden over et barn kan frit vælge barnets efternavn hvis navnet er kortere end 20 bogstaver og opfylder en af følgende betingelser:
navnet bæres som efternavn af en af barnets forældre,
navnet er en kombination af navne, der bæres som efternavn af barnets forældre eller,
navnet er ikke navnet på en virksomhed, en organisation eller en kendt person.