Bekendtgørelse af navneloven (LBK nr. 1816 af 23/12/2015)

We should all have the equal right to be called what one wants to be called.

§ 1. Enhver har ret til det navn og pronomen, som vedkommende selv ønsker.

Stk. 2. Et navn eller pronomen kan bortkastes eller ændres, såfremt  den pågældende ønsker det.

Stk. 3. Ingen må udsættes for at blive kaldt ved et bestemt navn eller pronomen, hvis dette er i strid med den pågældendes eget ønske.

§ 2. Indberetning om officiel navngivning, navneændring eller ændring af pronomen indgives til Statsforvaltningen.

Stk. 2. Efter officiel indberetning i medfør af § 2, stk. 1, er enhver offentlig myndighed forpligtet til at rette sig efter ændringer af navn og eller pronomen i forbindelse med kommunikation til den pågældende.