Bekendtgørelse af medieansvarsloven (LBK nr. 914 af 11/08/2014)

Påbud at skældsord af racistisk karakter skal erstattes af obligatorisk oplysning om skældsordets egentlige betydning og oprindelse.

§ 34 a. Massemedierne påbydes i deres indhold at erstatte fornærmende ord ved hvilke en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse med en beskrivelse af det fornærmende ord og med en beskrivelse af ordets betydning og oprindelse.