Bekendtgørelse af lov om visse arhvervsdrivende virksomheder (LBK nr. 1295 af 15/11/2013)

Der skal være en lov, der påbyder IT-virksomheder at indtænke oprydning/sletning af data i deres udvikling.

§ 1. Firmaer og organisationer, der i forbindelse med deres virksomheder indsamler og eller opbevarer større mængder data, skal have en strategi for oprydning af data som del af deres drift.

Stk. 2. Oprydning i og bortskaffelse af data skal ske i videst muligt omfang og under hensyntagen til miljøet og mindst mulig strømforbrug.