Bekendtgørelse af lov om universiteter (LBK nr. 261 af 18/03/2015)

Adgangskrav og fravælgelse – Det Almene gymnasiums bedømmelse af elever er for bredt og giver ikke mulighed for unge samt ældre at få en reel interesse i en given niche. For mange vælger ud fra gennemsnit og ikke interesse. Optagelsesprøve eller samtale og ikke gennemsnit bør give adgang.

§ 7. Ved afgørelse om adgang til og optagelse på uddannelse er det ikke tilladt at lægge afgørende vægt på karakterer fra den adgangsgivende uddannelse. Kriterier som lovligt kan indgå i overvejelsen er; den søgendes resultat i en optagelsesprøve eller den søgendes præstation ved en optagelsessamtale.