Bekendtgørelse af lov om rettens pleje (LBK nr. 1101 af 22/09/2017)

Den krænkede skal være med i retssalen. Den krænkede skal også være med fordi de skal forklare hvad de tænker.

§ 168. I retssager der vedrører en forurettet skal både den forurettede og gerningsmanden være tilstede under retssagen.
Stk. 2. Gerningsmanden og den forurettede har pligt til at afgive forklaring for retten.