Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (LBK nr 1062 af 07/09/2017)

Der er behov for at indføre roadpricing på privatkørsel i Danmark. Registreringsafgiften kan omlægges til at blive betalt ved forbrug, mere end ”up front” som i dag

§ 4. Afgiften beregnes for nye køretøjer og for genopbyggede køretøjer, der skal afgiftsberigtiges efter § 7, af køretøjets afgiftspligtige værdi med følgende satser der opkræves årligt:

1) Motorcykler: 0,25 kr. pr. kørt kilometer

2) Andre køretøjer: 0,5 kr. pr. Kørt kilometer