Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse (LBK nr. 966 af 23/06/2017)

Forbyd forbrændingsmotorer i byerne.

Reduktion af overbefolkning kan forbedre klimaet ved at reducere/lette det menneskelige dræn af naturressourver. Ved at 1) destigmatisere valget om ikke at reproducere og 2) gøre prævention bredt tilgængeligt. På den måde kan vi gøre vores liv mere bæredygtige på flere dimensioner.

§ 1. Som led i den større klimaindsats er regeringen forpligtet til at lave tiltag, der kan være med til at bremse den stigende overbefolkning, herunder ved at

1) Igangsætte og støtte folkeoplysningskampagner, der kan medvirke til at afstigmatisere valget om ikke at reproducere, herunder understøtte den kritiske debat om kernefamilieidealet og

2) Udbrede den frie og gratis adgang til prævention for hele befolkningen.