Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (LBK nr. 1001 af 24/8/2017)

Postnumre må ikke kunne ses, når man søger et eller andet – så “udkantsdanskere” bliver taget lige så alvorlige som Københavnere

§ 3 a. Arbejdsgiver må ikke forskelsbehandle på baggrund af oprindelsessted inden for landet.
Stk. 2. Arbejdsgiver må ikke i forbindelses med eller under ansættelse af en lønmodtager anmode om, indhente eller modtage og gøre brug af oplysninger om dennes oprindelsessted inden for landet.