Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1510 af 14/12/2017)

Alle elever i den danske folkeskole skal på et tidspunkt lave et projekt, hvor de skal starte deres egen virksomhed. De må selv bestemme, hvad den skal beskæftige sig med. Dermed vil alle blive mere fortrolige med livet som iværksætter, og sætte pris på de udfordringer virksomheder har.

§ 1. Folkeskolerne indgår i samarbejder, herunder i form af partnerskaber, med virksomheder, institutioner for erhvervsrettetuddannelse og lokalsamfundsinstitutioner, der kan bidrage til opfyldelsen af folkeskolens formål.

Stk. 2. Som led i de i stk. 1 nævnte samarbejder skal alle elever mindst én gang i deres tid i folkeskolen arbejde projektorienteret over en længere periode med at udvikle deres egne virksomheder.