Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr. 1510 af 14/12/2017)

Børn skal ikke være bange for deres lærer, så jeg håber lærerne vil tage den med ro.

§ 1. Ingen elever må leve med frygt eller utryghed i relationen til deres lærere eller pædagoger i skoler og daginstitutioner.

Stk. 2. Det er læreren eller pædagogens ansvar at skabe gode og positive relationer til børn og elever.