Bekendtgørelse af lov om folkeskolen (LBK nr 1510 af 14/12/2017)

Kultur skal prioriteres i folkeskolen, og et antal penge skal gå til hver skole, til x kulturelle udflugter og projekter, så eleverne udvikler interesse for ting som samfundet, miljøet, kunst osv., fra en ung alder.

§ 5. Indholdet i undervisningen vælges og tilrettelægges, så det giver eleverne mulighed for faglig fordybelse, overblik og oplevelse af sammenhænge. Undervisningen skal give eleverne mulighed for at tilegne sig de enkelte fags erkendelses- og arbejdsformer. I vekselvirkning hermed skal eleverne have mulighed for at anvende og udbygge de tilegnede kundskaber og færdigheder gennem undervisningen i tværgående emner og problemstillinger.
Stk. 2. Undervisningen i 1.-9. klasse gives inden for 3 fagblokke og omfatter for alle elever:

1) Humanistiske fag (a-f)
2) Praktiske/musiske fag (a-e)
f) Kulturforståelse
3) Naturfag (a-e)