Bekendtgørelse af lov om ferie (LBK nr. 1177 af 09/10/2015)

Alle både vokse og børn skal have 2 ekstra fridage om måneden. Dagene skal bruges til familiehygge. Så bliver de vokse mindre stressede og gladere. Dagene skal bruges til at lege, både vokse og børn.

§ 8. En lønmodtager har ret til 49 dages ferie om året, uanset om der er optjent ret til betalt ferie.

Stk. 2. Mindst 2 af feriedagene skal afholdes månedligt og tilbringes i selskab med familie.