Bekendtgørelse af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (LBK 1035 af 30/08/2017)

Man skal have ret til at uddanne sig tværfagligt, og ikke begrænses af uddannelsesloft etc.

§ 1. Uddannelses- og forskningsministeren bemyndiges til at fastsætte regler om adgangsregulering ved institutioner med videregående uddannelser, herunder må reguleringen ikke diskriminere adgang til ny videregående uddannelse for personer, der har gennemført en videregående uddannelse.