Bekendtgørelse af FN-konventionen af 20. november 1989 om Barnets Rettigheder (BKI nr. 6 af 16/01/1992)

Børn skal selv få lov til at bestemme deres liv.
Mange børn går til noget musik som de måske ikke bryder sig om, eller de går på en skole, som deres forældre synes er god, men de føler sig ikke tilpas.

Artikel 12

1. Et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, har ret til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedrører barnet; barnets synspunkter skal tillægges passende vægt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.

2. Barnets synspunkter skal særligt tillægges vægt i sager angående barnets fritidsaktiviteter og skolevalg.