Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler mv. (LBK nr. 785 21/06/2017)

Det maximale antal lektioner per uge for en 7 klasser er 30 timer. Gælder både privat og for folkeskolen. Hvis dette overtrædes, vil skolen lukkes.

§ 1 d. Undervisningen for elever på 7. klassetrin tilrettelægges således, at den ikke overstiger 30 timer på 5 hverdage.

Stk. 2. Overtrædelse af bestemmelsens stk. 1 vil medføre skolens nedlukning.