Trafikförordningen (1998:1276)

Att man inte får köra bil mer än sju timmar i veckan.

4 kap. 10 d § All förande av motordrivet fordon är begränsat till 7 timmar per kalendervecka.

Undantag för yrkesutövning eller på grund av andra orsaker kan beviljas efter ansökan hos trafikstyrelsen.