Bekendtgørelse af straffeloven (LBK nr. 977 af 09/08/2017)

Efter min idé til retten, er at man må ikke krænke folk. Man må ikke gå ind og krænke personen eller personer med private og personlige ting, som man må heller ikke tage vidner om personen og åbne gammel sorg.

§ 264 e. Den, som på en måde, der er egnet til at såre en anden persons følelser, uberettiget udtaler sig om dennes viden om den andens private og personlige forhold kan straffes.