Skollag (2010:800)

En dag mindre skola 3 dagar på helgen. Man borde inte ge ut läxor.

7 kap. 17 a §

Skolverksamheten ska förläggas helgfria måndagar till torsdagar. Allt skolarbete ska planeras in under undervisningstid. Efter avslutad undervisningstid ska eleven vara ledig. Inga uppgifter eller läxor får förläggas utanför undervisningstiden.