Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (LBK nr 760 af 21/06/2016)

Frit adgang til supermarkedets mad affald.

§ 5a. Udtagning af varer, når udtagning sker til privat brug for virksomhedens indehaver eller for dennes personale eller til vederlagsfri overdragelse eller i øvrigt til formål, som ikke vedrører den registreringspligtige virksomheds levering af varer og ydelser, er ikke afgiftspligtigt efter denne lov.