Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik (LBK nr 269 af 21/03/2017)

Folk på kontanthjælp skal have ret til at holde ferie som alle andre. De og andres børn har brug for ro og samvær – måske i højere grad end andre.

§ 13 stk 1-10 (…) Stk. 11. En person, der har modtaget uddannelses- eller kontanthjælp i 12 sammenhængende måneder, har ret til 5 ugers ferie, hvor personen kan modtage uddannelses- eller kontanthjælp.